Doelstelling

Onze doelstelling is het creëren van kwalitatieve en gezonde opvang voor kinderen om op

deze manier de ouders een kans te bieden om hun werk uit te oefenen.

Wij bieden opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 weken tot 13 jaar.

Wij zijn blij dat u uw kind gedurende een aantal dagen aan ons wilt toevertrouwen.

Wij zullen er alles aan doen om uw kind een fijne tijd bij Second Home Kinderopvang te geven en u goede en vertrouwde opvang voor uw kind te bieden. De best mogelijke zorg voor uw kind. Dat wilt u natuurlijk als u werkt of studeert. Daarvoor bent u bij Second Home Kinderopvang aan het juiste adres. Deze kennismakingsbrochure geeft u alle informatie om de opvang van uw kind op de beste manier te laten verlopen. We willen u een zo duidelijk mogelijk beeld schetsen van onze organisatie.

De pedagogisch medewerkers van Second Home Kinderopvang hechten veel waarde aan een goede opvang, verzorging en begeleiding van de kinderen. Als kinderdagverblijf zijn we hier ook verantwoordelijk voor. Onze doelstelling is dan ook het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang. Hierin staan het bieden van veiligheid en het geven van warmte centraal.

Ook het stimuleren van de ontwikkeling in spelvorm speelt een belangrijke rol in onze doelstelling. We proberen hierbij aan te sluiten bij de ontwikkeling, het niveau en de belevingswereld van het kind en we proberen hem/haar uit te dagen.

Mocht u ondanks alle informatie nog vragen hebben, dan kunt u deze altijd stellen tijdens het intakegesprek of door even te bellen met de desbetreffende locatie. Wij zullen ons best doen u verder te helpen.

Wij hebben hierbij natuurlijk voor ogen dat dit alles leidt tot een plek waar kinderen graag verblijven!

 

Mariam Talhaoui 

Directie Second Home Kinderopvang