Welkom bij Second Home Kinderopvang

Second Home Kinderopvang is een vertrouwde plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Binnen Second Home Kinderopvang streven wij naar een grote wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, kinderen en leidsters. We zijn een transparante organisatie: een open houding naar elkaar, open staan voor ideeën van ouders en personeel en openheid geven over onze werkwijze. 

Second Home Kinderopvang heeft momenteel 7 vestigingen in verschillende wijken in Almere. 

Second Home Kinderopvang heeft haar pedagogisch beleidsplan zo uitvoerig mogelijk beschreven. Wij vinden het belangrijk hierin duidelijkheid te geven. Het geeft u de mogelijkheid om te beoordelen of het beschrevene past bij uw ideeën over opvang binnen een kinderopvang en het geeft ons sturing in onze organisatie. Op locatie ligt het pedagogisch beleidsplan ter inzage. U bent van harte welkom deze te lezen.