Klachtenregeling

Klachtenregeling Second Home Kinderopvang B.V.

Klachtenregeling voor ouders
Iedere kinderopvang en elk gastouderbureau is verplicht over een klachtenregeling te beschikken, die voor ouders inzichtelijk is. In dit reglement staat hoe ouders intern en/of extern kunnen klagen. 

Intern klagen
Heeft u een klacht, dan kunt u deze het beste eerst bespreken met de verantwoordelijke persoon op de opvang. Had uw kind bij het ophalen een te volle luier? Is uw kind gevallen? Geef dit de volgende dag aan bij de pedagogisch medewerker.  

Wanneer u er samen niet uit komt, is het raadzaam om de leidinggevende of de directie op de hoogte te stellen. 

Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan doet u er verstandig aan om ook de oudercommissie van uw kinderopvang op de hoogte te stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kan de commissie naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van de organisatie.

Klachtencoördinator

De klachtencoördinator van Second Home Kinderopvang is: Kherdin Yahyati

Wist u dat?
Advies vragen of een klacht melden bij het Klachtenloket gratis is. Wij kunnen samen met u bespreken wat de beste manier is om de klacht aan te pakken. Het Klachtenloket is door de rijksoverheid ingesteld en is bereikbaar via:

telefoon:           0900-1877 (€0,20 per gesprek) bereikbaar ma t/m vrij 9.00- 17.00 uur

email:               info@klachtenloket-kinderopvang.nl

postadres:        Postbus 96802, 2509 JE Den Haag

bezoekadres:    Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag

Extern klagen
Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht binnen de opvang is behandeld? Vreest u dat de situatie zich vaker voor zal doen of verwacht u dat het indienen van een klacht geen resultaat oplevert? In die gevallen kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. U kunt uw klacht melden bij het Klachtenloket Kinderopvang. Uiteraard gaat onze voorkeur ernaar uit dat u eerst uw klacht met ons bespreekt, mocht u dit niet willen dan kunt u zich altijd direct wenden tot het klachtenloket kinderopvang. 

Als u hiervoor kiest, zal een onafhankelijk medewerker van het Klachtenloket uw klacht bekijken. Deze zal proberen uw klacht op te lossen via bemiddeling tussen u en de kinderopvangorganisatie.

Als dit niet lukt, of als de inschatting is dat de klacht niet via bemiddeling is op te lossen, kan de medewerker u mediation aanraden of kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommisie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Voor het indienen van een klacht bij de Geschillencommissie (uw klacht wordt dan een geschil) moet u een bepaalde procedure volgen, lees daarover op de site van de Geschillencommissie. Van uw klacht een geschil maken, brengt bepaalde voordelen met zich mee. Zo komt er een onafhankelijke uitspraak, die duidelijkheid schept voor u en de opvang. 

Second Home Kinderopvang is aangesloten bij de Geschillencommissie: de uitspraak van de Geschillencommissie is bindend voor beide partijen. Dit is niet alleen in het belang van uw kind, maar ook in het belang van de andere kinderen in de opvang.

Meer informatie
 - De brochure 'Hoe werkt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?'. Hierin vindt u ook informatie over de  
   kosten van het behandelen van uw klacht. 
-  De brochure over de verkorte procedure bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

-  Het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.