Ouders

Open, eerlijk en goed contact met ouders vinden we belangrijk.  Samen delen we de zorg voor uw kind.

Second Home Kinderopvang hecht veel waarde aan open en eerlijke communicatie met ouders. We staan in regelmatig contact met ouders tijdens haal- en brengmomenten, ouderavonden, via de ouderportaal en een nieuwsbrief. Regelmatig contact draagt bij aan een hogere betrokkenheid van ouders. Hierdoor kan Second Home Kinderopvang haar dienstverlening klantgericht blijven aanbieden.

Minimaal één maal per jaar worden ouders uitgenodigd voor een kindgesprek.

Uiteraard bestaat er de mogelijkheid voor een extra gesprek als hier behoefte aan is.