Sport- BSO : "De Bommelstein"

Markiezenhofstraat 62

1333 TS Almere

Telefoonnummer: 036-7502950

LRK- nummer: 544176261

Augustus 2022 zal Second Home Kinderopvang binnen basisschool De Bommelstein starten met een Sport BSO.

De buitenschoolse opvang in is bestemd voor alle kinderen van basisschool De Bommelstein en de dichtstbijzijnde scholen, op tijden dat zij niet naar school gaan. Er is opvang voor schooltijd tussenschool en na schooltijd en tijdens vakanties. Hiervoor zijn twee lokalen binnen het schoolgebouw van De Bommelstein ter beschikking gesteld.

De buitenschoolse opvang is een vertrouwde plaats waar kinderen van 4 jaar tot en met het einde van de schoolleeftijd na school en gedurende de schoolvakanties worden opgevangen. Wij bieden kinderen in hun vrije tijd een pedagogisch verantwoorde opvang waarbij aandacht wordt besteed aan zowel groepsproces als aan de individuele ontplooiingsmogelijkheden van het kind. Er worden in elk geval de volgende activiteiten aangeboden:

  • Motorische activiteiten
  • Cognitieve activiteiten 
  • Vrije tijd activiteiten
  • Sociaal-emotionele activiteiten

 Bij Second Home Kinderopvang hechten wij veel waarde aan sport en spel:

  • Zwemmen: Wij helpen uw kind tot het behalen van een A Zwemdiploma
  • Wij leren kinderen kickboksen dit voornamelijk op het gebied zelfverdediging
  • Wij leren kinderen dansen
  • Dagelijks bieden wij uw kind een warme maaltijd aan

U doet niets, Wij doen alles! Aanmelden, Brengen, Ophalen en zelfs BETALEN! 

Binnenkort zal er er meer info beschikbaar zijn betreft de BSO


TIP: Meld u vroegtijdig aan zodat u niet op de wachtlijst hoeft.