Even voorstellen - Myrelle Martens

Beste ouders (s), verzorger(s),

Hierbij stel ik mij met veel plezier aan u voor als locatiemanager van vestigingen "Madagascar" en "Bora-Bora".

Ik ben Myrelle Martens, ik ben verantwoordelijk voor de vestigingen van Second Home Kinderopvang in de wijk Noorderplassen.

Naast mijn werk ben ik moeder van twee dochters en woon ik samen met mijn vriend in Almere.

Binnen Second Home Kinderopvang ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen mijn vestigingen.

Als locatiemanager geef ik leiding aan de medewerkers van een organisatorische eenheid (kinderopvanglocaties) en ben verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelen beschreven in het tactisch jaarplan en voor de dagelijkse aansturing van de betreffende organisatorische eenheid. Deze eenheid draagt zorg voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum.

Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de planning.

 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u gerust contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Myrelle Martens

Locatiemanager Second Home Kinderopvang

Tel: 036-7502950

Mobiel: 06-39748919

Email: Myrelle@secondhomekinderopvang.nl

Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag