Peuteropvang Babbelz! 2- 4 jaar

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Clemenceaustraat 12

1314 RP Almere

LRK nummer: 317772910

Ieder kind is uniek

Van kleins af aan zijn kinderen actieve leerders: Ze willen zelfstandig dingen ontdekken en leren beheersen. Ze willen groot zijn.
Of het nu gaat om leren lopen, een toren bouwen, kleuren herkennen of letters en woorden leren schrijven, kinderen vinden leren leuk.

Als we zien dat kinderen geconcentreerd aan het werk zijn, zeggen we: 'Wat speelt die lekker!' Maar juist door dit 'spelen' onderzoeken kinderen de wereld. Ze oefenen in kijken, praten, luisteren, bewegen, samenwerken en problemen oplossen. Spelen is dus leuk, maar spelen is vooral heel belangrijk. Door te spelen, leren kinderen dingen die nodig zijn voor later. Ze leren denken en doen.

Peuterspeelzaal Babbelz! richt zich op peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Openingstijden:

Brengen Halen
's morgens tussen 08.00 - 08.15 uur 's morgens om 12:00 uur
's middags tussen 13.00 - 13.15 uur 's middags om 17:00 uur

Groepsindeling

Groep Dagdeel Dagdeel
Groep 1 maandagochtend donderdagmiddag
Groep 2 dinsdagochtend vrijdagmiddag
Groep 3 donderdagochtend maandagmiddag
Groep 4 vrijdagochtend dinsdagmiddagHet doel is om de kinderen op speelse wijze te laten wennen aan het naar school gaan. Door veel samen te spelen, ontwikkelen de kinderen positieve associaties bij een schoolse omgeving.

Daarnaast leren ze spelenderwijs van alles over zaken als taal en tellen: kennis die ze later goed kunnen gebruiken op de basisschool!

Spelend leren met Uk & Puk

We werken met het thema-programma Uk en Puk voor de brede ontwikkeling van je kind. Taalontwikkeling staat voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Dit alles gebeurt op een speelse wijze waarbij voorop staat dat de kinderen vooral plezier hebben en zich prettig voelen. Zo is er onder andere een themahoek, huishoek, bouwhoek, leeshoek en een teken-/kleurhoek. We hebben onze speel- en leeromgeving gezellig en gestructureerd ingericht. De aantrekkelijke materialen maken enthousiast om te spelen of te leren. Jonge kinderen verkennen zo de wereld.

Ouderbetrokkenheid en uit&thuis rond thema’s

Spelen, ontdekken en leren, we luisteren naar de natuurlijke behoefte van kinderen. Daarom bieden we de kinderen met thema’s belevenissen aan. Thema’s zijn bijvoorbeeld ‘herfst’, ‘verkeer’, ‘ziek & gezond’, ‘kleding’, ‘feest’, ‘kriebelbeestjes’ of ‘op de boerderij’. Zo ontdekken de kinderen de wereld waarin we leven. Voor de kinderen is het leuk als ouders en verzorgers thuis ook weten wat er gedaan wordt. Daarvoor hebben we uit&thuis. Met uit&thuis informeren we ouders en verzorgers over de thema’s, verschijnen er nieuwsbrieven en maken we thema-thuis-werkboekjes.
Naast deze georganiseerde aanpak rond de thema’s, informeren onze medewerkers de ouders ook dagelijks bij het halen en brengen over de belevenissen van de kinderen. En zij kunnen advies geven bij vragen over opvoeding of over de ontwikkeling van de kinderen.

Ouderbijdrage peuteropvang Second Home Kinderopvang Almere

Als beide ouders werken en/of studeren, kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
Kinderopvangtoeslag kun je aanvragen voor Voor-en Vroegschoolse Educatie (VVE).
Meer informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Subsidieplekken

Als je niet in aanmerking komt voor deze kinderopvangtoeslag wordt jouw kind geplaatst op een plek die door de gemeente wordt gesubsidieerd. Deze plekken zijn alleen voor ouders die aantoonbaar geen recht op kinderopvangtoeslag hebben. Om hiervoor in aanmerking te komen ontvangen wij graag een verklaring met betrekking tot jouw inkomen(ib-60). Voor de gesubsidieerde plekken geldt een eigen bijdrage, passend bij het inkomen.

Ouderbijdrage tabel