Even voorstellen - Noura Bouzia

Beste ouders (s), verzorger(s),

Hierbij stel ik mij met veel plezier aan u voor als locatiemanager van vestigingen "Madagascar" en "Bora-Bora".

Ik ben Noura Bouzia, ik ben verantwoordelijk voor de vestigingen van Second Home Kinderopvang in de wijk Noorderplassen.

Naast mijn werk ben ik moeder van drie kinderen en woon ik in Almere.

Binnen Second Home Kinderopvang ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen mijn vestigingen.

Als locatiemanager geef ik leiding aan de medewerkers van een organisatorische eenheid (kinderopvanglocaties) en ben verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelen beschreven in het tactisch jaarplan en voor de dagelijkse aansturing van de betreffende organisatorische eenheid. Deze eenheid draagt zorg voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum.

Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de planning.

 

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u gerust contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Noura Bouzia

Locatiemanager Second Home Kinderopvang

Tel: 036-7502950

Mobiel: 06-41696568

Email: noura@secondhomekinderopvang.nl

Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag