KDV / BSO De Architect

De Architect


G.T. Rietveldstraat 170D
1333 LJ Almere-Buiten
Telefoonummer : 036-7502950
LRK-nummer KDV : 193684524
LRK-nummer BSO : 289859050 

Beste Ouder/Verzorgers, 

Binnenkort opent onze nieuwste locatie De Architect in de bouwmeesterbuurt. 

Vestiging de Architect is een vestiging met 2 verticale groepen. Dit wordt onze eerste locatie met verticale groepen. Op de KDV verticale groep zullen wij 16 kinderen opvangen en op de BSO verticale groep zullen wij 11 kinderen opvangen.  

KDV: 
In de KDV wordt een groot gezin nagebootst. Baby’s leren al vroeg dat er grotere kinderen om hen heen spelen en kunnen zodoende ook leren van het gedrag van de oudere kinderen. Grotere kinderen leren rekening te houden met de kleintjes en kunnen helpen bij hun verzorging. Dit stimuleert hun zelfstandigheid en eigenwaarde. 
De verticale groep bestaat uit kinderen van 0 tot 4 jaar, baby’s van 0 tot 1 jaar, dreumesen van 1 tot 3 jaar en peuters van 3 tot 4 jaar. Voor iedere doelgroep is er speelgoed op de groep aanwezig. De activiteiten die gedaan worden, zijn aangepast aan de leeftijd van doelgroep. 

Door onze gekozen indeling in de verticale groep hebben ouders en kinderen in principe 4 jaar lang met dezelfde pedagogisch medewerkers te maken. Hierdoor kan een vertrouwensrelatie ontstaan die van belang is voor een goede communicatie, het uitwisselen van informatie en ondersteuning bij alledaagse opvoedproblemen. Bovendien krijgen de pedagogisch medewerkers de tijd om een kind goed te leren kennen om op die manier optimaal in te kunnen spelen op de individuele behoeften en mogelijkheden van een kind. 

In de verticale groep hebben de jongste baby’s hun eigen ritme, wanneer zij hieraan toe zijn gaan zij rustig aan wennen aan het vaste ritme. De dreumesen en peuters volgen het vaste ritme, waarbij de dreumes nog kan afwijken van de vaste slaapmomenten op de groep. Voor de peuters is het qua structuur en leermogelijkheden te vergelijken met een voorschool. Het doel is om kinderen spelenderwijs klaar te stomen voor school. Hoewel dit uiteraard ook vanzelfsprekend is in de andere groepen kan het in de peutergroep iets meer tot uiting komen. 

BSO 
De buitenschoolse opvang is het gehele jaar geopend met uitzondering van de erkende feestdagen. De buitenschoolse opvang haalt de kinderen van de scholen af op het tijdstip dat deze sluiten. Dit varieert van 14:00 uur tot 15:30 uur, op Woensdag en Vrijdag van 12:00 uur tot 12:30 uur. De kinderen worden 's middags tussen 17:00 uur en 19:00 uur door de ouder opgehaald of door een van onze medewerkers thuis gebracht. Tijdens vakantieperiodes en studiedagen is de buitenschoolse opvang de gehele dag geopend vanaf 07:00 uur tot 19:00 uur geopend. Het betreft hierin principe de vaste plaatsingsdagen van uw kind.  

Na een drukke schooldag is het belangrijk dat uw zoon of dochter zelf kan kiezen wat hij of zij wil gaan doen. Wordt het buiten spelen, sporten, knutselen, lezen, spelletjes doen of lekker kletsen met andere kinderen. Bij de buitenschoolse opvang is altijd wat te doen. We organiseren heel veel leuke activiteiten op het gebied van sport, cultuur en leerzame activiteiten. Denk hierbij aan een voetbaltoernooi, kickboks les, kookclub, workshops, computeren of schilderen. Er is voor elk wat wils. 

In de buitenschoolse opvang kunnen kinderen gebruik maken van een computer en bijbehorende spelletjes. De pedagogisch medewerkers houden nauw toezicht op het gebruik ervan. Ook begeleiden wij kinderen bij het maken van hun huiswerk. Dit wordt in overleg gedaan met de ouder. 

De buitenschoolse opvang is gevestigd in de buurt van basisscholen. Zo kunnen de kinderen te voet door onze pedagogisch medewerkers worden opgehaald. Ook vangen wij kinderen op van scholen die wat verder weg zijn. Deze kinderen worden veilig opgehaald met onze veilige vervoersmiddelen.  
Voor uw kind is het extra gezellig! 

TIP: Meld u vroegtijdig aan zodat u niet op de wachtlijst hoeft.