Werken met Inzichtelijk

Binnen Second Home Kinderopvang werken wij op alle peutergroepen en VVE groepen met het kind-volgsysteem "Inzichtelijk"

Inzichtelijk is een werkwijze voor doel- en handelingsgericht werken met het jonge kind.

In een digitale omgeving wordt de ontwikkeling van het jonge kind vastgelegd en gevolgd.

Inzichtelijk is een compleet systeem. Niet alleen de registraties van ontwikkeling bij kinderen wordt gevolgd en geregistreerd, maar worden ook omgezet naar bijvoorbeeld groepsoverzichten, kindoverzichten en een rapport. Daarnaast fungeert Inzichtelijk ook als planningssysteem. Efficiënt en cyclisch werken, waarbij de leerlingen spelenderwijs leren. Alles op één plek, geen losse administratie meer.

Inzichtelijk geeft zicht op:

  • De doorgaande leerlijnen;
  • De onderwijsbehoeften van leerlingen/kinderen;
  • De ontwikkeling van de groep en individuele leerlingen;
  • De eigen ontwikkellijn van een leerling/ kind.

Visie Inzichtelijk

Jonge kinderen leren via ontdekken, ervaren, exploreren en imiteren.

Het is de taak van de pedagogisch medewerker om de omgeving zo in te richten dat de kinderen via deze natuurlijke manier van leren gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Het doel- en handelingsgericht werken in Inzichtelijk sluit hierbij aan. Aan de hand van vaststaande doelen geeft de leerkracht of PM-er zelf het aanbod in de groep vorm, terwijl de cyclische manier van werken en registreren er tegelijkertijd voor zorgt dat iedere leerling wordt gevolgd in zijn ontwikkeling.

Met Inzichtelijk krijgt de PM-er inzicht in de ontwikkeling van de leerling en de leerlijn. Er wordt immers vanuit doelen gewerkt. Hierdoor is er ruimte voor betekenisvol spel en spelenderwijs leren. Er wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van elke leerling, zonder de leerlijnen uit het oog te verliezen.

Inzichtelijk is een compleet systeem. Niet alleen de registraties van ontwikkeling bij leerlingen wordt gevolg en geregistreerd, maar Inzichtelijk fungeert ook bijvoorbeeld als planningssysteem.

Met Inzichtelijk zie je ieder kind en maak je met kleine stappen een groot verschil!