Vertrouwenspersoon voor ouders (VvO)

Vertrouwenspersoon

Binnen kinderopvang Second Home Kinderopvang zijn er vertrouwenspersonen aangesteld.
Een vertrouwenspersoon is een functionaris bij wie ouders en medewerkers terecht kunnen met vermoedens van seksueel misbruik, agressie, discriminatie of kindermishandeling door collega’s of door personen uit het netwerk van het kind.
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig.

Ouders

Voor ouders is er een aparte vertrouwenspersoon aangesteld.

Mevrouw F. Ramdan is de vertrouwenspersoon voor ouders bij Second Home Kinderopvang.

De VvO voor ons kinderdagverblijf is Fatiha Ramdan, werkzaam bij gemeente Nieuwegein. De tijdsbesteding voor deze functie is flexibel en primair afhankelijk van de behoefte van de ouders. 

Klik hier voor een kennismaking met Fatiha Ramdan

Anonimiteit en vertrouwelijkheid

De vertrouwenspersoon heeft een vertrouwelijke functie en u mag er van uit gaan
dat deze vertrouwelijkheid wordt gegarandeerd. Alleen indien sprake is van de wettelijke verplichting om melding te maken van een strafbaar feit, kan anonimiteit niet worden gegarandeerd.

Geheimhouding

De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding en is verplicht voor alle te ondernemen stappen toestemming te vragen aan het slachtoffer van seksuele intimidatie, agressie en geweld.

Met het instellen van vertrouwenspersonen bieden wij u en onze medewerkers de mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over onderwerpen waarvan u het gevoel heeft niet terecht te kunnen bij medewerkers of de directie van Second Home Kinderopvang