Scholing

De leidsters (en de invalkrachten) die bij Second Home Kinderopvang werken zijn allemaal in het bezit van een minimaal MBO diploma die voldoet aan de opleidingseisen gesteld vanuit de CAO kinderopvang en de wet kinderopvang. Tevens hebben alle leidsters die werkzaam zijn bij Second Home Kinderopvang, zijn in het bezit van een verklaring van goed gedrag (VOG ) afgegeven volgens de Wet justitiële gegevens.

Aangezien wij met enorm veel passie en enthousiasme met de kinderen werken en wij ook veel aandacht besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling, staat geschoold personeel bij ons hoog in het vaandel. Wij geven de kinderen op die manier een zo optimaal mogelijke basis mee. Wij volgen dan ook geregeld met ons team vernieuwende en/of aanvullende cursussen. Daarnaast volgen zij ook individueel cursussen; BHV, Kinder EHBO etc.