Pedagogische Beleidsmedewerker/ Coach

Bij Second Home Kinderopvang werken wij met Pedagogische beleidsmedewerkers en coaches.

Onze Pedagogische coaches zijn:

Sabrina Koopman (Coach en Beleidsmedewerker):

Locaties

- KDV en BSO "De WaterVilla" (Eilandenbuurt Almere-Buiten)

- KDV en BSO "De Architect" (Bouwmeesterbuurt Almere-Buiten)

- Sport BSO "Het Spectrum" (Regenboogbuurt Almere-Buiten)

- VVE Peuteropvang "Babbelz!" (Staatsliedenwijk Almere- Stad)

- KDV "Madagascar" (Noorderplassen)

- BSO " Bora Bora" (Noorderplasssen)

Maartje Henriët (Coach en Beleidsmedewerker):

Locaties:

- KDV en BSO "Picasso" (Tussen de Vaarten Almere- Stad)

- Sport BSO "De Bikkels" (Staatsliedenwijk Almere- Stad

Smahane Maachi (Coach): 

Locaties:

- KDV en BSO "De WaterVilla" (Eilandenbuurt Almere-Buiten)

- Sport BSO "Het Spectrum" (Regenboogbuurt Almere-Buiten)

De pedagogisch coach wordt ingezet om observaties uit te voeren en ouders en kinderen begeleiden. Vanuit haar expertise heeft zij niet alleen een adviserende, maar ook een doorverwijzende en begeleidende functie richting de professionele hulpverlening.

De kwaliteit van de pedagogisch medewerkers is belangrijk!
Door inzet van een pedagogisch coach wordt de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers in hun werk gestimuleerd. Een pedagogisch coach zal de medewerkers coachen bij de dagelijkse werkzaamheden.
De pedagogisch coach stimuleert pedagogisch medewerkers effectief en begeleidt hen in de kwaliteit van hun pedagogisch handelen. Maar ook begeleiding bij het maken van een persoonlijk trainings-/scholingstraject. Kortom een coach voor professionele en persoonlijke ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers.