De beste mensen voor de beste opvang

Kinderopvang is mensenwerk. Daarom is het van groot belang dat het werven van pedagogisch medewerkers zorgvuldig gebeurt. Bij Second Home Kinderopvang zijn we ons hiervan bewust. De pedagogisch medewerkers van Second Home Kinderopvang zijn professioneel, hebben liefde voor de kinderen en passie voor hun werk. Door open te staan voor de kinderen en zich te verplaatsen in hun belevingswereld, maken zij van elke dag een feest. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt grotendeels bepaald door de kwaliteit van onze medewerkers. Daarom selecteren we niet alleen op de juiste diploma’s conform de bepaling in de CAO, maar ook op de juiste instelling. We letten op motivatie, enthousiasme en betrokkenheid én houden die scherp.

Bij Second Home Kinderopvang streven we ernaar om de beste mensen te werven én te behouden. Wij staan garant voor een sterk team van betrouwbare en gekwalificeerde medewerkers. Als kinderopvangorganisatie hebben wij de verantwoordelijkheid onze medewerkers op de juiste plek in te zetten om de veiligheid, continuïteit en kwaliteit, die u als ouder en kind van ons mag verwachten, te waarborgen.