Kinderparticipatie

Wij Second Home Kinderopvang vinden dat een BSO meer moet zijn dan alleen een opvang. De BSO moet een plek zijn waar kinderen zich kunnen ontwikkelen, zowel motorisch als cognitief. Omdat kinderen op de BSO een groot deel van hun vrije tijd doorbrengen is het belangrijk dat zij betrokken worden bij de invulling van hun vrije tijd. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben wij een kinderparticipatieplan opgezet, waardoor kinderen de mogelijkheid krijgen om mee te denken over de gang van zaken binnen de BSO. Op die manier hopen wij dat kinderen zich gehoord en betrokken voelen en zo met nog meer plezier naar de Second Home gaan.

 

Wat is kinderparticipatie, en waarom is dit belangrijk?
Kinderparticipatie is een manier van werken waarbij wij kinderen de ruimte willen geven om inspraak te hebben op de dagelijkse gang van zaken bij de Second Home Kinderopvang. Hierbij is het van groot belang dat er geluisterd wordt naar de mening van de kinderen, die zij bijvoorbeeld tijdens een kindervergadering maar ook tijdens het spelen kenbaar maken. Het betrekken van kinderen bij bepaalde beslissingen van de buitenschoolse opvang is een recht waar de kinderen de leiding te allen tijde op aan kunnen spreken.

Door kinderen mee te laten denken krijgen zij meer zelfvertrouwen, worden zij gestimuleerd om na te denken over wat zij zelf willen en worden de kinderen uitgedaagd om met elkaar te overleggen en te onderhandelen. Het grote voordeel is hierbij dat ook de kinderen die verbaal iets minder sterk zijn, de kans krijgen hun eigen mening te laten horen en leren de juist verbaal sterke kinderen om ook naar de mening van een ander te luisteren. Daarnaast is gebleken dat wanneer kinderen meedenken en zelf keuzes kunnen maken, hun verantwoordelijkheidsgevoel groeit en dat zij om die reden ook de verantwoordelijkheid voor hun keuzes willen dragen.

Kortom, kinderparticipatie vergroot het zelfvertrouwen, levert belangrijke informatie op voor de groepsleiding, verhoogt de betrokkenheid van de kinderen en leert de kinderen om samen na te denken waardoor zij hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Voor wie?
Kinderparticipatie kan worden toegepast binnen alle leeftijdscategorieën. Hierbij is het belangrijk dat er per leeftijdscategorie gekeken wordt in hoeverre de kinderen mee kunnen en mogen denken. Zo hebben jonge kinderen veel fantasie en zullen dan ook met de gekste ideeën aan kunnen komen. Gebeurt dit dan is het belangrijk aan de kinderen uit te leggen waarom een bepaald idee wel of niet uitgevoerd kan worden. Bij de Light kinderen beperken we het keuzeaanbod naar 2, terwijl de oudere kinderen zelf met ideeën mogen komen. Bijvoorbeeld; er moeten nieuwe ballen komen. Bij light laten we 1 kleine rode bal en 1 grote blauwe bal zien waaruit ze mogen kiezen. Bij de oudere kinderen laten we dit open en mogen ze zelf nadenken wat voor soort bal zij het liefst willen hebben.

Hoe?
Wij willen kinderen betrekken bij de dagelijkse gang van zaken binnen de Second Home Kinderopvang. Uiteraard kunnen wij de kinderen niet overal bij betrekken, maar waar mogelijk zullen zij hun mening kunnen laten horen. Zo betrekken wij de kinderen bij de aanschaf van materiaal (denk aan speelgoed of spellen), maar ook zeker bij de organisatie van activiteiten. Een onderdeel van het kinderparticipatie plan is de kindervergadering. Hier zullen dingen besproken en overlegd worden met de kinderen die we gaan veranderen of aanpassen.

Ook doormiddel van veel 1 op 1 gesprekjes (tijdens een bordspel, knutselen of op doel schieten) proberen wij naar de mening van het kind te vragen. Op die manier wordt ieder kind de mogelijkheid geboden zijn of haar mening te laten horen.