BSO

Er zullen uitstapjes ondernomen worden. Uitstapjes worden voor de gezelligheid en de ontspanning gemaakt, maar dragen ook bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind; ze komen in aanraking met nieuwe situaties. Te denken valt aan (grote) speeltuinen, pretparken, KidzCity, artis, Amsterdamse bosbaan, geitenboerderij, Nemo, Ballorig, jeugdtheater, bibliotheek e.d. Deze dagen zullen ruim van te voren worden gecommuniceerd met de oudersper email, d.m.v. een vakantieplanning. Er worden vaste vertrek- en aankomsttijden afgesproken met ouders. Omdat ’t Second Home Kinderopvang graag elk kind een dagje uit gunt, zullen de excursies op verschillende dagen aangeboden worden zodat elk kind eraan kan deelnemen. Pedagogisch medewerkers begeleiden de uitstapjes en worden in het vervoer soms bijgestaan door behulpzame vrijwilligers, vaak ouders.

Voor dit soort uitstapjes - zeker wanneer de kinderen per auto worden vervoerd - wordt altijd vooraf toestemming gevraagd aan de ouders.

Vervoer naar de buitenschoolse opvang

Waar mogelijk halen de pedagogisch medewerkers de kinderen op van school en lopen zij gezamenlijk naar de buitenschoolse opvang locatie. Soms ligt een school te ver van de bso om de kinderen te voet op te halen. In dat geval vindt het vervoer plaats met een Stint of onze busje van Second Home Kinderopvang. We nemen geen kinderen mee op de fiets of met de fiets. Als ouders dit wel willen moeten de kinderen van school zelf op de fiets naar de BSO fietsen. Dit is op de verantwoording van de ouders. Ouders tekenen hier ook voor. We brengen geen kinderen naar clubs of sport. Willen de ouders dat de kinderen hier wel heen gaan, moeten de ouders dit zelf vervoer regelen. Als de kinderen zelf mogen gaan is dit op eigen verantwoording van de ouders.

Toezicht houden op TV, Computer en internetgebruik

De kinderen mogen slechts een beperkte tijd televisie kijken of computerspelletjes spelen. Erwordt selectief aangeschaft. Bij aankoop van een spel wordt zorgvuldig bekekenof het geschikt is voor de betreffende leeftijdscategorie, door te letten op kijkwijzer en omschrijving, dit o.a. in verband met het waarborgen van de emotionele veiligheid. Het voorkomen van gewelddadigheden, bloot en grof taalgebruik zijn redenen om een spel, video/DVD niet aan te schaffen.

Er wordt door de groepsleiding toezicht gehouden als de (grote) kinderen aan de computer (met internettoegang) zitten. Het is altijd van belang om interesse te tonen in wat een kind achter de computer doet, om mee te spelen en met het kind in gesprek te gaan over het verschil tussen de digitale wereld en de echte wereld, zodat het kind de verschillen beter begrijpt.

De kinderen mogen slechts een beperkte tijd televisie kijken. Bijvoorbeeld naar een gekozen

film of naar een programma wat geschikt is voor de betreffende groep.

De regels bij tv kijken of bij de (spel)computer zijn: beperkt gebruik!

Kleding en schoeisel 

De kinderen spelen intens in bij Second Home Kinderopvang  en doen verschillende activiteiten met bijvoorbeeld zand, verf of lijm. Houdt hier rekening mee bij het kleden van uw kind. Wij proberen te voorkomen dat kleding beschadigt of vuil wordt. Zo dragen de kinderen schorten tijdens het verven en plakken. Desondanks kan het gebeuren dat kleding vuil wordt. Second Home Kinderopvang kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De ervaring heeft geleerd dat kinderen graag hun schoenen uittrekken als ze spelen. Dit speelt en is prettiger. Wij adviseren u te zorgen dat uw kind op de BSO sloffen met een goed profiel, of antislipsokken draagt. Deze kunnen bewaard worden in het mandje van uw kind. U dient zorg te dragen dat er tenminste één stel schone kleren in het mandje van uw kind aanwezig is als reserve.

Verdere huisregels

 • We zeggen gedag tegen de leiding als we binnenkomen en als we weggaan.
 • We behandelen elkaar met respect en doen geen dingen bij anderen die we zelf ookniet leuk vinden (zoals pesten).
 • We respecteren iedereen zoals ze zijn.
 • We vragen eerst of iets mag en dan pas doen we het.
 • We ruimen na het spelen of knutselen alles weer op.
 • We gaan netjes om met het materiaal waarmee we werken of spelen.
 • We behandelen eten met respect want we kunnen niet zonder.
 • We schreeuwen niet door de groep en door de gangen.
 • We helpen elkaar waar en wanneer dat nodig is.
 • We zijn aardig voor en tegen elkaar.
 • We schelden en vloeken niet op de groep, je kan daar anderen ook pijn mee doen.
 • We praten onze ruzies uit voordat we naar huis gaan (als die er zijn). Dan kun je de boosheid sneller vergeten.
 • Boos zijn mag, maar er is een grens!
 • We doen elkaar geen pijn en spugen niet op elkaar.
 • We laten elkaar uitpraten.
 • We fluisteren niet in gezelschap.
 • Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook, wordt onder geen enkele omstandigheid getolereerd