Tarieven


Tarievenlijst 2017

Klik hier om de tarievenlijst KDV-BSO pdf te downloaden.

Betalen

Betalen geschiedt altijd volgens automatische incasso. Incasso vindt rond de 28ste van de maand van opvang plaats. Wij streven ernaar om facturen zoveel mogelijk per e-mail te versturen.

Betalen in termijnen

Bij een jaarcontract betaalt u in 12 gelijke maandelijkse termijnen. Incidentele opvang en extra’s worden apart gefactureerd. Als u een bso-contract heeft inclusief vakantie, worden de uren voor de vakantie over het hele jaar verdeeld. De reden hiervoor is dat de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst ook over het hele jaar verdeeld wordt. Bovendien geeft het merendeel van de ouders de voorkeur aan gelijke termijnen in plaats van pieken in de juist zo dure zomermaanden.

Het uurtarief van Second Home Kinderopvang is € 6,25 per uur voor de buitenschoolse opvang. Deze prijs is berekend over de openingsuren per jaar en wordt gefactureerd in maandelijkse termijnen. Via de belastingdienst krijgt u kinderopvangtoeslag tot aan de rijksnorm van €6,70 voor de dagopvang en €6,25 voor de buitenschoolse opvang.

Wilt u weten hoeveel u terug krijgt van de belastingdienst maak dan hier uw proefberekening. Deze proefberekening kunt u invullen met uw persoonlijke gegevens, hierdoor kunt u berekenen wat u in uw situatie vergoed krijgt voor kinderopvangtoeslag. Voor vragen wordt een callcentrum ingesteld. Het nummer is 0800 – 0543.

Facturatie en betalen: Second Home Kinderopvang factureert altijd vooruit van de maand en werkt uitsluitend via automatische incasso. Omstreeks de 22e van de maand worden de facturen per e-mail verzonden. de incasso’s worden de omstreeks de 28e van de maand uitgevoerd. Goed om te weten is dat de belastingdienst de kinderopvangtoeslag altijd rond de 20e van de maand aan u over maakt, ook zij betalen vooruit. Houd er wel rekening mee dat de belastingdienst 6 tot 8 weken nodig heeft om uw aanvraag van kinderopvangtoeslag te verwerken.

Zodra een factuur niet betaald wordt of de incasso heeft niet plaats kunnen vinden, ontvangt u van ons een betalingsherinnering. Indien u de betaling van de opvang blijft uitstellen, kunnen wij in het uiterste geval besluiten de opvang stop te zetten. U wordt hier altijd persoonlijk over geïnformeerd. Voor vragen over facturen neemt u contact op met de administratie via een email naar info@secondhomekinderopvang.nl

Voorschoolse opvang vanaf 07:00 uur tot start school, inclusief ontbijt, schoolvakanties en de studie/margedagen op contractdagen.
Bij afname van minimaal 3 dagen naschoolse opvang is de voorschoolse opvang gratis op contract dagen.