Pedagogisch medewerkers in opleiding

Binnen Second Home Kinderopvang worden pedagogisch medewerkers in opleiding een kans geboden het praktijkgedeelte van de opleiding bij ons in te vullen. Second Home Kinderopvang is een erkend leerbedrijf voor MBO niveau 3 en 4 stagiaires die een opleiding tot pedagogisch werker volgen. Afhankelijk van het opleidingsniveau mag de stagiaire ingezet worden als pedagogisch medewerker. Over de inzetbaarheid op de groep zijn in de CAO kinderopvang de regels vast gelegd.
De stagiaires worden begeleid door een van de pedagogisch medewerkers op de groep of door de assistent leidinggevende.

Alle Pedagogisch medewerkers in opleiding binnen Second Home Kinderopvang zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).