Vertrouwenspersoon (VVO)


Vertrouwenspersoon voor ouders (VvO)


Second Home Kinderdagopvang heeft een externe onafhankelijke vertrouwenspersoon voor ouders (VvO).

Er zijn situaties denkbaar dat ouders een vermoeden hebben, of een ontevredenheid voelen, waarmee zij (nog) niet naar de leidinggevende/directie willen stappen of zich willen wenden tot de klachtencommissie. Niet iedere ouder is mondig genoeg of voelt zich vrij genoeg om naar diegene een vermoeden of 'klacht' uit te spreken, die ook de opvang/omgang met hun kind( eren) regelt.
Om deze reden hebben wij een voor ons kinderdagopvang VvO aangesteld. Zij biedt een mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken over zaken waarbij u het gevoel heeft niet terecht te kunnen bij medewerkers of het management van onze organisatie. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht.

De VvO voor ons kinderdagverblijf is Fatiha Ramdan, Werkzaam bij gemeente Nieuwegein. De tijdsbesteding voor deze functie is flexibel en primair afhankelijk van de behoefte van de ouders. 

Klik hier voor een kennismaking met Fatiha Ramdan