Eten en drinken

Eet- en drinkmomenten
Gezonde voeding heeft een positieve invloed op het gedrag en de ontwikkeling van uw kind. Een groot voordeel van warme maaltijden op de kinderopvang is dat het credo zien eten doet eten opgaat in de praktijk. Samen met elkaar aan tafel heeft een positief effect op het eetgedrag van uw kind. Bij Second Home Kinderopvang wordt er veel waarde gehecht aan regelmaat. Zo zullen wij dan ook op vaste tijden met de kinderen aan tafel gaan. Elke maaltijd wordt bij ons gezamenlijk aan tafel genuttigd, met alle kinderen erbij. Ook de baby’s, die wellicht bepaald voedsel nog niet eten, worden dus hierbij betrokken. Wij bieden de kinderen warme maaltijden en tussendoortjes. Onder tussendoortjes verstaan we; vers fruit, yoghurt, vla, koekjes of rauwkost.

Geeft u echter borstvoeding en wilt u ook dat wij deze voeding door de dag heen voortzetten, dan vragen wij u de voeding bevroren aan te leveren. Wij zullen de voeding dan koel zetten op de volgens de richtlijnen bepaalde temperatuur. Wel graag even het volgende met een sticker aangeven:  - Naam kind - Datum van aanleverdag - Uiterste houdbaarheidsdatum

Diëten en allergieën
Binnen ons kinderdagverblijf houden wij graag rekening met eventuele diëten of allergieën van kinderen. Ouders zijn echter verantwoordelijk om de pedagogisch medewerker op de hoogte te stellen van diëten, allergieën of wensen m.b.t. de voeding van een kind. Deze wensen en bijzonderheden worden besproken tijdens het intakegesprek en beschreven op het aanmeldingsformulier. Mocht er bij een kind kans zijn op een erge allergische reactie op bepaalde voeding, dan zijn ouders verantwoordelijk om stap voor stap door te geven hoe er in dergelijke situaties gehandeld moet worden. Mocht er verder speciale voeding nodig zijn, vragen wij u dit van thuis mee te nemen.

Feesten en traktaties
Bij een verjaardag mag een kind natuurlijk altijd een traktatie uitdelen. Deze traktatie moet echter wel gezond zijn, verpakt én op de leeftijd gericht zijn. Onze medewerkers kunnen ouders te allen tijde adviseren in gezonde en leuke traktaties. Daarnaast vieren wij uiteraard ook de verjaardag met de kinderen. In overleg met de ouders kijken wij op welke dag dit kan gebeuren. Er zal deze dag gezorgd worden voor een feeststoel en feestmuts! Traktaties geven wij altijd mee naar huis. Zo heeft u als ouders zelf de keus of uw kind de traktatie mag nuttigen.