Doelstelling


De leidsters van Second Home kinderdagopvang hechten veel waarde aan een goede opvang, verzorging en begeleiding van de kinderen. Als kinderdagopvang zijn we hier ook verantwoordelijk voor. Onze doelstelling is dan ook:
  • Het aanbieden van kwalitatief goede kinderopvang. Hierin staan het bieden van veiligheid en het geven van warmte centraal.
  • Het bieden van een veilige plek na school, waar je jezelf mag zijn.
  • Het ontwikkelen van sociaal gedrag door middel van sport en spel.
  • Het aanbieden van, en het stimuleren van meer beweging voor kinderen.

Het emotioneel laten groeien, eigenwaarde vergroten: “Elk kind wil een tijger zijn”.