Veiligheid van de kinderen

Het lopen van school naar de BSO: De kinderen verzamelen zich op een afgesproken plaats bij school. De kinderen gaan niet rennen en zij wachten op elkaar op vaste punten en bij het oversteken. Het kan voorkomen dat er onverhoopt iets in onze planning misgaat. Wij maken altijd de afspraak met scholen dat de kinderen onder toezicht van een volwassene zijn. Dit is in de meeste gevallen een leerkracht van de school. Oudere kinderen mogen zelf (eventueel met de fiets) vanuit school naar de BSO komen als de ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

Vriendjes of vriendinnetjes mogen in overleg komen spelen op de BSO. Daarbij wordt altijd overlegd met de ouder van het betreffende kind, ook over het ophalen, en er wordt gekeken of de situatie in de groep (aantal kinderen en groepssamenstelling) het toelaat. Als het te druk is kan het vriendje of vriendinnetje niet komen. Er wordt tevens goed gekeken of alle kinderen wel aan bod komen en niet steeds hetzelfde kind een vriendje meeneemt. De kinderen die komen spelen moeten voor een bepaalde tijd worden opgehaald.

Spelen bij andere kinderen thuis: Dat mag alleen na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van de ouders.

Verantwoordelijkheid ouders bij Second Home Kinderopvang :

Zolang u samen met uw kind in het gebouw of op het terrein van Second Home Kinderopvang verblijft, bent u zelf verantwoordelijk voor uw kind.

Verdere veiligheidsregels
 • We rennen niet in de ruimte of op de gang. Er zijn anderen die dat niet leuk vinden en de kans is groot dat je tegen iemand aan loopt of iemand omver loopt.
 • We staan niet op het meubilair zoals tafels, stoelen, banken en kasten.
 • We hangen onze jassen en eventueel tassen, vesten, sjaals en mutsen netjes op aan de kapstok.
 • We gaan behoedzaam/voorzichtig om met scherp materiaal.
 • We gaan behoedzaam/voorzichtig om met spelmateriaal. Er wordt niet mee gegooid, want dat is gevaarlijk en het spelmateriaal kan zo kapot gaan.
 • We schoppen en slaan elkaar niet.
 • We eten en drinken aan tafel.
 • We doen koud water bij onze thee.
 • We koken onder begeleiding. Als wij tosti‚Äôs maken letten wij erop dat we ons niet verbranden aan de hete tostiapparaat.
 • We spelen niet met scherp bestek.
 • Als we buiten in een ruzie verzeild raken waar we zelf niet uitkomen gaan we om raad vragen aan de leidsters.
 • We houden ons aan de afspraken die in ons contract staan.
 • We blijven bij elkaar als we in een groep naar buiten gaan.
 • We vragen aan de leidster of we naar buiten mogen en zeggen waar we naar toe gaan.
 • We letten op elkaar en waarschuwen onze groepsgenoten als er gevaar dreigt.


Calamiteiten

In geval van een calamiteit, is er in het gebouw voldoende ondersteuning door andere volwassenen, met EHBO en of BHV diploma. Zij zijn ook betrokken bij de gang van zaken in het gebouw.

Bij calamiteiten kan het nodig zijn om het gebouw te ontruimen. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinderen en anderen die zich in Second Home Kinderopvang bevinden. Wanneer er besloten wordt tot een ontruiming laten wij een alarmsignaal klinken, of delen de leidsters u dit mede. Zodra dit het geval is, verlaat u op rustige wijze het pand. U volgt gedurende een calamiteit altijd instructies op van het personeel van Second Home Kinderopvang. Indien noodzakelijk evacueren wij de kinderen naar onze verzamelplaats. Zodra dit het geval is worden ouders op de hoogte gesteld en verzocht hun kinderen daar te komen halen. Meldt dan altijd aan de leidster dat u uw kind mee neemt.

Mishandeling of vermoedens hiervan: Kindermishandeling of vermoedens hiervan worden gemeld bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Second Home Kinderopvang zal ouders uitnodigen voor een gesprek. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vormen van geestelijk, lichamelijk en seksueel geweld tegen kinderen, of het nalaten van zorg en aandacht.

Auto parkeren: Het is uitsluitend toegestaan uw auto te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken. Het is ten strengste verboden uw voertuig voor korte of lange duur buiten de parkeervakken voor ons pand te plaatsen. Mocht er een calamiteit zijn dan vormt uw voertuig een obstakel voor de verschillende hulpdiensten.

Veiligheid, verzekeringen & aansprakelijkheid: Om de veiligheid van uw kind te kunnen waarborgen voldoet de ruimte aan alle veiligheidseisen. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie gemaakt. Tevens beschikken wij over een ontruimingsplan; dit plan kunt u indien gewenst bij ons op kantoor inzien. Voor de ongelukjes die toch gebeuren, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, hebben wij een protocol calamiteiten. In dit protocol staat beschreven hoe onze medewerkers moeten handelen bij gebeurtenissen als een ongeval met een medewerker of met een kind. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor een geldige WA-verzekering. Second Home Kinderopvang heeft een ongevallenverzekering voor kinderen en medewerkers. Mochten er meegebrachte (persoonlijke) spullen van kinderen ( kleding, speelgoed, verzorgingsspullen enz.) onverhoopt zoekraken of kapot gaan is Second Home Kinderopvang hiervoor niet aansprakelijk!