Kinder Leidster ratioDe Wet Kinderopvang en aanverwante wet- en regelgeving bevatten regels die een basiskwaliteit van de kinderopvang in Nederland waarborgen. Eén van de gemaakte afspraken betreft het maximaal aantal toegestane kinderen per pedagogisch medewerkster; de zogenaamde leidster-kindratio. Dit ratio verschilt per leeftijdsgroep in kinderdagverblijven. De regels voor Buitenschoolse opvang : Dit wordt berekend op basis van: 1 leidster per 10 aanwezige kinderen van 4 t/m 12 jaar. Second Home Kinderopvang heeft in het werkplan de kind- leidster ratio uitgebreid per locatie uitgewerkt.