Meldcode


Nieuwe meldcode Kindermishandeling

In het aangenomen wetsvoorstel verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is vastgelegd dat wij als professionals in de kinderopvang naar alle waarschijnlijkheid vanaf juni 2013 verplicht zijn om met een Meldcode te gaan werken wanneer we beroepshalve te maken (kunnen) hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Binnen Second Home Kinderopvang wordt de nieuwe meldcode momenteel geïmplementeerd. Deze Meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat beschreven wat de pedagogisch medewerkers het beste kunnen doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Stap 1: In kaart brengen van signalen Stap 2: Collegiale consultatie Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden


De Meldcode leidt de pedagogisch medewerkers en door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding. Uiteraard is het samen met ouders oplossen van de zorg het streven van de meldcode. Alleen wanneer de situatie te complex is, ouders niet willen meewerken en het kind schade oploopt door de opvoedsituatie dan zal Second Home Kinderopvang, stap 5 van de Meldcode hanteren en melding doen bij het Veilig Thuis . Deze organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen. Een belangrijk verschil met oude protocollen is dat we ook verantwoordelijk zijn geworden voor de genomen stappen en hierop gecontroleerd gaan worden. Dit houdt in dat er gekeken wordt of we werken met de Meldcode maar ook dat er gecontroleerd wordt na een incident of we juist gehandeld hebben. Dit maakt direct een goede dossiervorming van groot belang. Uit landelijke cijfers maar ook uit onze eigen ervaringen blijkt dat in actie komen bij vermoedens best moeilijk is. Een veelgenoemde reden is dat je de vertrouwensrelatie die er is met de ouder niet wilt schaden.